LCID TO $350B?

LCID TO $350B?

האם LCID יכולה להגיע ל$350B? האם השוק צופה לLCID גדולות?

                                                     LCID

 

                                          נתונים פיננסיים:

                                    סך מניות- 1.6 מיליארד
                           סך מניות סחירות: 538 מיליון מניות.

                               שווי שוק לפי מחיר $45- 74.8B

                                      מחיר מניה נוכחי:$45
                                   גבוה 52 שבועות: $64.86
                                    נמוך 52 שבועות: $14.5

                                          מזומן ביד: 5.2B

 

                                       יעד 12 שבועות שלי:    $110

                                                                       

למען הסר ספק דרור כהן אינו בעל רישיון מכוח חוק הייעוץ ואינו עוסק במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995 להלן: ״חוק הייעוץ״ למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ. 

כל העושה שימוש במידע הינו על אחריותו בלבד, איני אהיה אחראי על נזקים או הפסדים שיגרמו כתוצאה מהפוסט הזה או כל פוסט אחר שייכתב בבלוג, זוהי דעתי האישית בלבד, המטרה של הפוסט זה לפתוח את הראש לעוד זוויות.

היום יש המון מומחים בשוק ולכל אחת דעה שונה ואפילו הפוכה, מה שאצלי לבן אצל אחר שחור והפוך ושנינו חושבים שאנחנו מומחים.

כל הפוסטים בבלוג הם למרות לימוד והעשרה ולא למטרות מסחר או השקעה.

לכן מומלץ מאוד לעשות את הבדיקות נאותות שלכם.
בשוק ההון אפשר להפסיד את כל הכסף.